Integritet

Integritetspolicy för personuppgifter

Syfte

Syftet med vår Integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller liknande.

Därför behandlar vi personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig, exempelvis om du köper något eller väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vi behöver.

I vilka fall behandlas personuppgifter och vilken laglig grund finns för detta?

Vi behandlar personuppgifter antingen när vi har laglig grund för detta eller när ett samtycke har getts. Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Samtycke: Du ger oss ditt samtycke till att vi får behandla en eller flera personuppgifter. Ett exempel på detta är t.ex. om du önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Här följer några exempel på personuppgifter som vi behandlar:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
  • Köpinformation 
  • Användarnamn
  • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
  • Betalningshistorik
  • Betalningsinformation

 

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) så har du ett antal rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid vända dig till oss för att utöva dina rättigheter.

  

Så här länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts.