J.Nevala

Kan fåglar som ett centralt tema uttryckas och anses som konst i en vidare bemärkelse?
Det är en fråga och inriktning som varit central i mitt måleri och grafiska produktion under de snart 30 år som jag varit verksam som konstnär. I mitt konstnärskap gestaltar jag fåglarna på flera olika sätt där dem får representera något som rör sig mellan olika gränser och som samtidigt binder samman dessa. Klassisk måleri och grafik ställs i relation till modernare sätt att uttrycka sig. Den mer ovana konst betraktaren har en möjlighet att via de olika klassiska exemplen gå vidare och uppleva andra dimensioner. Den mer vana betraktaren har å andra sidan möjlighet att fråga sig om det verkligen är någon skillnad i det moderna uttrycket jämfört med det mer traditionella. 

Kan bilden i betraktarens ögon ge mer än en studie av en art och miljö?

konstnärens perspektiv

1998

Galleri Ridelius

2005

Clarke Gallery, New York.

2011

Jakobstads Museum

2016

Konst & Form, Gumbostrand

2020

Leigh Woodson Art Museum, Wi

Referens

Kathy Kelsey Foley
Director
Leigh Yawkey Woodson Art Museum
Wausau, Wisconsin
kfoley@lywam.org