Fågelmålare

dagar

Dagar vid strandlinjen är en förutsättning för mitt skapande. Genom åren har det blivit tusentals timmar och dagar för fältarbete. I det arbetet är skisser och korta texter av största vikt för att skapa grund för mitt måleri.

När jag återvänder till mina skisser och anteckningar en vinterdag så reser jag tillbaka i tiden. Orden, strecken förmedlar en känsla som vägleder mig i mitt skapande. 

processen

text

Texterna har sällan en karaktär där fåglarnas eller dess miljö utseende beskrivs, även om det förekommer.  Det är istället korta och ofta poetiska rader som beskriver en känsla i stunden. Flera av mina texter har gett upphov till en rad målningar och jag fascineras över hur jag kan minnas stunderna när jag återkommer till några enkla ord.

Kanske är det vinden som gör det. Kanske är det vågornas brus. Kanske är det bara en tillfällighet att de flyger in och landar när ljuset kommer.”

Vandrar ivrigt där i färgernas tid. Vinden lyfter inga vingar.
Snart blåser det upp.

processen

skisser

Skisser från dagar vid stranden där några enkla streck tar form. Ljus och färg som fångas in med vatten och pigment. Fyller ut papprets yta och ger minne från stunder som redan vid första förnimmelsen har gått över till något annat.

Strandland

I boken Strandland skildrar jag strandlivet från tidig vår till sen höst. Skisser och målningar vävs ihop med texter hämtade ur dagböcker.

En betraktelse i ord och bild av en strand där fåglar landar och lämnar avtryck