Konstnär

om

För nära trettio år sedan vandrade jag i ett landskap och mötte en plats där havet ständigt var närvarande, där strandängens blommor doftade ljuvligt, där stenmuren löpte så långt ögat kunde se och där ljudet av fåglar fick mitt hjärta att slå. Jag kände direkt att min vandring skulle ge en djupgående effekt på mitt liv. Särskilt när skärfläckorna, ejdrarna och alla de andra fåglarna vid strandlinjen uppenbarade sig i mängder och speglade sig i solnedgången.

 Jag har sedan dess gestaltat dessa intryck i ett konstnärskap med utställningar världen över och i mitt galleri på Gotland.  

Fåglar från
konstnärens perspektiv

I mitt måleri och grafiska produktion har jag flera olika sätt att gestalta fåglarna i konsten. Betraktaren kan både känna igen sig och bli överraskad av mitt uttryck, där fåglarna får representera något som rör sig mellan olika gränser och som samtidigt binder samman dessa.

Gestaltning

"Nature from my heart"

Jag har en passion för naturens liv och strävar efter att gestalta den utifrån mina upplevelser. Jag väcker associationer till dessa platser på ett sätt som kan uppfattas verkligt eller fiktivt, med ljuset som en central del i upplevelserna. I början av processen utgår jag ofta ifrån skeenden ute i naturen där betraktelser i form av skisser och texter utgör basen för mitt skapande.